... engineering for life

O nás

     Firma VASMO s.r.o. byla založena v roce 1996, vlastní strojírenská výroba byla zahájena v roce 2000. Nosný výrobní program byl zaměřen na velkosériovou výrobu zvláštního příslušenství pro textilní stroje, zejména na produkci ozubených koleček s m=1-1,5 do průměru d=40. Firma byla úzce zaměřena na generálního odběratele.

V dnešní době máme 8 nejdůležitějších odběratelů a kromě sériové výroby se provádíme i přesnou kusovou výrobou.

     Našimi hlavními přednostmi je vysoká přesnost výroby a velká flexibilita. Toho jsme docílili tím, že jsme již od roku 2000 věnovali velkou pozornost investicím do technologií. V roce 2007 jsme měli již 13 kusů CNC strojů z toho 3 obráběcí centra a kvalitní informační a konstrukční systém. Odpovídajícím způsobem jsme realizovali také procesy kontroly a její technické vybavení.

spinner 1520 3spinner tc65p1030821.2

Další investiční činnost v roce 2007 jsme směřovali do stavební části. Nová výrobní hala, kterou jsme postavili  "na zelené louce", má plochu 500 m2.

     Všechny činnosti spojené s výrobou provádíme v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Součástí interních předpisů je například i pečlivě zpracovaný havarijní plán, který řeší danou problematiku v plném rozsahu včetně likvidace. Očkové odpady řešíme ve spolupráci s firmou Fe MARKET, nebezpečný odpad likvidujeme prostřednictvím firmy  RUMPOLD UHB s. r. o.

4